[Todoroki Shouto] Bamen Utsushi Scene Shot Acrylic Keychain